Ambulante Begeleiding

DectArt biedt ambulante begeleiding aan jongeren en (jong)volwassenen met en hun omgeving.

Ambulante begeleiding betekent dat u niet in een instelling verblijft maar thuis woont en dat wij u in uw eigen leefomgeving of op een locatie van DectArt begeleiden. DectArt heeft veel kennis en ervaring met het leveren van hulp op maat. De individuele begeleiding van DectArt is afhankelijk van de doelen en de wensen van de hulpvrager. De begeleiding houdt in dat we de probleemsituatie binnenshuis helder krijgen. De begeleider gaat samen met u doelen opstellen die worden vastgelegd in een plan van aanpak. DectArt werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering. Belangrijkste doel van ambulante begeleiding is dat u weer op uw eigen kracht verder kunt. Dus de eigen kracht weer ontdekken staat voorop omdat u daardoor meer plezier heeft in uw gezinsleven maar ook het leven in het algemeen.

Begeleiding hoeft u meestal niet zelf te betalen. Wellicht heeft u al een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dan kan de begeleiding daaruit worden betaald. Wanneer u geen gebruik maakt van PGB of WMO, dan kan DectArt and Care u ondersteunen bij het aanvragen daarvan.