Creatieve Coaching

DectArt werkt vanuit de vooronderstelling dat ieder individu alle antwoorden in zich draagt, maar niet weet de goede vragen te stellen. DectArt voorziet in die behoefte. De coachingsgesprekken richten zich op het ontsluieren van de toekomst, het stellen van realistische doelen en bewustwording van de middelen en krachten die voor het bereiken van het gewenste doel noodzakelijk zijn. DectArt hanteert dan ook verschillende werkvormen. De werkvorm hangt af van de vraag en de behoefte. Dat kan per keer verschillen.